วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใส่โฆษณา banner บนบอร์ด SMF ด้วย Ad Management

Posted by with No comments

เป็น Mod ที่เอาไว้ใส่ป้ายโฆษณาตามตำแหน่งต่างๆในบอร์ด SMF ครับ หรือจะให้แสดงเฉพาะหน้าก็ได้ สามารถกำหนดตำแหน่งได้มากมายครับ และยังติดอันดับ Most Popular Mods ของเว็บ simplemachines.org อีกด้วย
download ได้ที่นี่ครับ credit by simplemachines.org

http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=255

หลังจากติดตั้งแล้ว ถ้ามองไม่เห็นป้ายให้ไปตั้งค่าที่
Ad Management > Settings > Disable ads for admins << เอาติ๊กออก

ปรับแต่งค่าต่างๆให้เข้าไปที่ admin > Ad Management

Name ใส่ชื่อของป้าย
Content ใส่โค้ดป้าย
ตัวอย่างโค้ดป้ายอันเดียว
<table align="center">
<tr>
<td><a href="http://smfmodify.blogspot.com"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-sBghuS1taAg/VmvqtwV9AFI/AAAAAAAAAb4/Fmoue7d7HY8/s800-Ic42/720x100.jpg" width="720" height="100" /></a></td>
</tr>
</table>

ตัวอย่างโค้ดป้ายหลายอันพร้อมๆกัน
<table align="center">
<tr>
<td><a href="http://smfmodify.blogspot.com"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-sBghuS1taAg/VmvqtwV9AFI/AAAAAAAAAb4/Fmoue7d7HY8/s800-Ic42/720x100.jpg" width="720" height="100" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://smfmodify.blogspot.com"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-sBghuS1taAg/VmvqtwV9AFI/AAAAAAAAAb4/Fmoue7d7HY8/s800-Ic42/720x100.jpg" width="720" height="100" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://smfmodify.blogspot.com"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-sBghuS1taAg/VmvqtwV9AFI/AAAAAAAAAb4/Fmoue7d7HY8/s800-Ic42/720x100.jpg" width="720" height="100" /></a></td>
</tr>
</table>


ตำแหน่งต่างๆของป้ายโฆษณา
Which boards should this ad display in ใส่หมายเลขของบอร์ดที่เราต้องการให้มันแสดง ยกตัวอย่างบอร์ด Discussion Room มีหมายเลขของบอร์ดเป็น 1 ให้เอาหมายเลข 1 ใส่ที่ช่อง Which boards should this ad display in หลังจากนั้นติ๊กเลือกช่อง Display ads on message index

Display ads within posts ป้ายจะแสดงที่ใต้โพสต์ตามตำแหน่งที่เรากำหนด ยกตัวอย่าง เราต้องการให้ป้ายแสดงที่ใต้โพสท์ที่ 2,3 ป้ายก็จะแสดงเฉพาะตำแหน่งโพสต์ที่ 2 กับ 3 ของกระทู้เท่านั้น


Display ads after categories ป้ายจะแสดงที่ใต้หมวดหมู่ Category ที่เรากำหนด ยกตัวอย่าง เราต้องการให้ป้ายแสดงที่ใต้ Category 1 ก็ใส่หมายเลข 1 ที่ช่อง Display ads after categories

ดูตำแหน่งต่างๆ ได้ดังรูป
Display ads on every page right below the menu
Display ads on board index
Display ads on every page on the top of the page
Display ads in the welcome user area
Display ads on the bottom of the page
Display ads on every page as a tower on the left side
Display ads on every page as a tower on the right side

Display ads on the post page
Display ads after the last post

Display ads on message index

Display ads under child boards
Share

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...